Slagzet.com

Získání dámy

Pokud se kámen dostane na poslední (nejvzdálenější) řadu desky a zůstane tam stát, stává se dámou. Na desce to značíme tak, že na něj položíme další kámen stejné barvy. Na počítači je dáma obvykle znázorněna korunkou. Pozor, kámen se nestává dámou, pokud dámovým polem pouze proskočí a musí skákat dál!

English | Nederlands | Français | Czech