Slagzet.com

Tahy kamenem

Kameny se pohybují šikmo po tmavých polích, vždy o jedno pole vpřed.

Kamenem nelze táhnout dozadu.

English | Nederlands | Français | Czech