Slagzet.com

Vícenásobné skoky

Když přeskočíte kámen a máte v cestě další, za nímž je volné pole, musíte týmž kamenem skákat dál.

V mezinárodní dámě je povinné přeskákat největší možný počet soupeřových kamenů (tzv. pravidlo většiny).

Každá figura smí být přeskočena pouze jednou.

English | Nederlands | Français | Czech