Slagzet.com

Vícenásobné skoky dámou

Stejně jako kámen, musí i dáma přeskočit největší možný počet figur (pravidlo většiny).

Hráč je povinen zvolit takový směr skoku, jímž přeskáče nejvíce soupeřových figur.

Přes každý kámen lze skákat pouze jednou.

Kameny odstraňujeme z desky až po dokončení celého skoku.

V diagramu musí bílý skákat dámou 4 kameny (největší počet), kvůli čemuž skončí dáma v cestě poslednímu černému kameni a bude přeskočena.

English | Nederlands | Français | Czech