Slagzet.com

Skákání dámou

Pokud dáma leží na stejné diagonále, jako soupeřův kámen, za nímž je volné pole, a nemá v cestě žádné vlastní kameny, musí skákat. Ani dámou nelze přeskočit dva kameny těsně za sebou – musí mít mezi sebou volné pole. Dáma může doskočit na jakékoli volné pole za posledním přeskočeným kamenem.

Skákání dámou ani skákání přes dámu nemá žádnou přednost před skákáním kamenem. V diagramu výše si bílý může vybrat, čím bude skákat.

English | Nederlands | Français | Czech