Slagzet.com

Skákání

Pokud se Vám dostane do cesty soupeřův kámen, a za ním je volné pole, musíte skákat. Přemístíte svůj kámen šikmo na prázdné pole za soupeřovým a poté soupeřův kámen z desky odstraníte.

Když máte možnost skákat, pak podle pravidel musíte.

English | Nederlands | Français | Czech