Slagzet.com

Tahy dámou

Dáma se pohybuje o libovolný počet polí diagonály, na níž se nachází.

English | Nederlands | Français | Czech